Algemene Voorwaarden

KLEINE LETTERTJES

De kleine lettertjes voor workshops, events, opleidingen en coachingstrajecten van VIVIAN VAN BREMEN.

Artikel 1: DEZE KLEINE LETTERTJES

1.1 Uw inschrijving betekent aanvaarding van deze kleine lettertjes. De kleine lettertjes staan vermeld op de website van VIVIAN VAN BREMEN.

1.2 Deze kleine lettertjes gelden als enige algemene voorwaarden met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Artikel 2: BETALING

2.1 Elke inschrijving voor de workshop, het event, de opleidingen en het coachingstraject wordt via de online betaalomgeving van de website van VIVIAN VAN BREMEN voldaan.

2.4 Na ontvangst van het totaal bedrag wordt de factuur verstuurd naar het opgegeven mailadres.

Artikel 3: ANNULERING

3.1 Workshop, event, opleiding of coachingstraject: Bij annulering tot 1 maand op voorhand is de klant 50% van het totaal bedrag incl. btw verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 1 maand op voorhand, dan blijft de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan zich niet laten vervangen.

3.2 Coaching via een individueel traject: Bij een annulering van een afspraak door de klant minder dan een week voor de afspraak, vervalt de afspraak en wordt het coachingstraject dus één afspraak minder lang. Deze vervallen afspraak zal niet terugbetaald worden.

3.3 Coaching in de opleiding waarbij meerdere afspraken samen met andere deelnemers, gespreid over een bepaalde duur plaatsvinden: Als de klant op één of meerdere van deze geplande afspraken niet aanwezig kan zijn, dan zal de opleiding verder gaan en vervalt deze afspraak voor de klant en wordt de opleiding voor de klant één afspraak minder lang. Deze vervallen afspraak wordt niet terugbetaald.

Artikel 4: TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

Indien de klant tijdens beslist om te stoppen, blijft de klant het volledige bedrag van de workshop, het event, de opleiding of het coachingstraject verschuldigd.

Artikel 5: WIJZIGINGEN DOOR VIVIAN VAN BREMEN

5.1 Wijziging van een workshop, event, opleiding of het coachingstraject kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht.

5.2 Als door overmacht een workshop, event, opleiding of het coachingstraject

niet door kan gaan, zorgt VIVIAN VAN BREMEN voor een passend alternatief voor de deelnemers. Bij gebrek aan passend alternatief betaalt VIVIAN VAN BREMEN de investering terug.

Artikel 6: AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op al het materiaal dat tijdens de training, workshop, online programma of coachingstraject wordt gebruikt, is eigendom van VIVIAN VAN BREMEN of haar licentiegevers. Niets van dat materiaal mag worden verspreid of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van VIVIAN VAN BREMEN.

Artikel 7: BEELDEN

VIVIAN VAN BREMEN kan tijdens de workshop, het event, de opleiding of het coachingstraject foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. VIVIAN VAN BREMEN heeft het recht om deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 8: BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle discussies tussen de klant en VIVIAN VAN BREMEN zijn enkel de rechtbanken van Gent (afdeling Gent) (België) bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.